Traineeprogram

Lighthouse traineeprogram är ett unikt samarbete mellan företag och organisationer inom den maritima sektorn som bidrar till kompetensförsörjning inom den maritima sektorn i Sverige.

Ansökningsprocess

Vill du bli vår nästa Lighthousetrainee?Ansökningstiden för traineeprogrammet 2020-2021 är öppen från den 15 december till 31 januari.
Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev
  • Betygsutdrag och planerat examensdatum

Ansökan kan också innehålla:

  • Rekommendationsbrev (specifikt för denna ansökning)

Tillse att din ansökan visar hur du möter våra krav på kvalifikationer. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.Ansökningskommittén kommer plocka ut fyra sökande för intervju och presenterar sedan sina förslag för beslut av styrgruppen som består av ledningsrepresentanter för de deltagande företagen och organisationerna.Skicka in er ansökan till info@lighthouse.nu

Deltagande företag

Förmåner & kontrakt

Traineerna kommer att ges en unik möjlighet att få ett brett perspektiv på hela sjöfartsnäringen och en tvärgående del av möjliga uppgifter och företag tillgängliga för deras framtida karriär. Varje trainee kommer att arbeta hos tre-fyra olika arbetsgivare inom olika segment av sjöfartsnäringen. Som Lighthousetrainee kommer du inte bara få möjligheten att arbeta med relevanta uppgifter i framgångsrika sjöfartsorganisationer i Sverige om möjligt kommer även en av dessa perioder utföras utomlands.

Individuellt designade program

Finns det en särskild arbetsgivare du är extra intresserad av? Bra! För att säkerställa att traineeprogrammet är anpassat för respektive trainee uppmanas varje trainee att göra ett urval bland de deltagande företagen och organisationerna. Målet är att ge en så bred erfarenhet och ett så brett nätverk som möjligt efter slutfört traineeprogram och samtidigt använda respektive trainees kompetens på bästa sätt. Det slutliga traineeprogrammet fastställs av programmets styrgrupp med hänsyn till traineens och arbetsgivarens behov samt traineeprogrammets syfte.

Anställning

Traineerna fåt korttidskontrakt med fyra olika arbetsgivare under traineeperioden.
Lönen är i nivå med ingångslönen för nyutexaminerade – 33 000 SEK.

Boende

De deltagande arbetsgivarna kan finnas i hela Sverige och som andra medarbetare får praktikanten lösa sitt boende själv på de olika platserna. För arbetsperioden utomlands täcker arbetsgivaren kostnaderna för boende och resor.

Kvalifikationer

Vi söker efter talanger som har förmågan, ambition och självförtroende att bli potentiella framtida ledare inom den maritima sektorn. För att få ut bästa möjliga av traineeprogrammet måste utvalda kandidater vara tillräckligt flexibla för att hantera förändrade miljöer och samtidigt tillräckligt strukturerade för att arbeta självständigt.

Krav

• Ett brinnande intresse för sjöfart och ser en framtid inom svensk maritim och/eller marin sektor
• Master of Science in Naval Architecture eller annan relevant teknisk mastersutbildning i Sverige
• ”Fikasvenska”- dvs tillräckliga svenskkunskaper för att kunna delta i sociala sammanhang
• Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Max ett års arbetslivserfarenhet efter examen
• God kommunikationsförmåga med förmågan att nätverka och bygga relationer

Meriterande

• Internationell erfarenhet
• Goda betyg
• Ytterligare kunskaper i språk utöver svenska och engelska
• Ledarskapserfarenhet
• Erfarenhet från föreningsliv eller kåraktiviteter
• Svensk grundutbildning