Projektförslag Hållbar sjöfart 2022

Nu är det dags att lämna in projektförslag inför det fjärde året av branschprogrammet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver på uppdrag av Trafikverket. Programmet har som övergripande målsättning att skapa en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö. Mer information om programmet hittas här.

Inför 2022 välkomnar vi projektförslag inom samtliga tematiska områden – Fartygsdesign, framdrivning och handhavande, Maritimt arbetsliv, Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller samt Digitalisering och automatisering. För mer info om tematiska områden, se här. Projektförslag kan med fördel vara fortsättning på redan pågående projekt inom ramen för Hållbar sjöfart.

Programmet innehåller idag projekt inom samtliga projekttyper: förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt. Eftersom antalet forskningsprojekt som enligt programavtalet ska genomföras inom Hållbar sjöfart ligger före plan kommer vi att ha ett ökat fokus på innovationsprojekt framöver, och på förstudier med potential att bli till innovationsprojekt. Förslag på forskningsprojekt kommer därför inte att prioriteras inför 2022.

Tillgängliga medel inom Hållbar sjöfart för kommande tre år är:

2022: 4 830 kkr
2023: minst 7 260 kkr
2024: minst 8 500 kkr

Vi önskar få in projektförslag där ni vill utveckla en idé tillsammans med andra aktörer inom Lighthouse. Utförande parter som föreslås finansieras med mer än 100 000 kr ska vara medlemmar i Lighthouse, se här för kontaktuppgifter. Krav och bedömningskriterier för projekt inom Hållbar sjöfart respektive mall för inlämnande av projektförslag hittar ni längst ner på denna sida.

Om ni däremot har en färdig projektansökan så bör ni skicka den direkt till Trafikverkets sjöfartsportfölj eller till någon annan forskningsfinansiär.

Tidplan för förslagsprocessen är:
15 maj – sista dagen för inlämning av projektförslag, per mail till branschprogram@lighthouse.nu
7 juni – återkoppling lämnas till förslagsställaren senast denna dag
15 augusti – sista dagen för inlämning av komplett projektbeskrivning, per mail till branschprogram@lighthouse.nu
15 oktober – slutligt beslut om vilka projekt som kommer att genomföras inom Hållbar sjöfart 2022 lämnas senast denna dag

Bilagor:
Mall projektförslag
Bedömningskriterier