Aktuella projekt

I Sverige och inom EU pågår forskning- utveckling och innovation för att nå en hållbar sjöfart, klimat- och miljömässiga mål. Nedan länkar vi till dem.

OBS UNDER UPPBYGGNAD!

EU:s teknikplattform Waterbornes översikt över EU-finansierade forskningsprojekt som bidrar till att nå Waterbornes mål.