Kansli

Åsa Burman
Verksamhetschef

Telefon: +46(0)31-772 26 74
asa.burman@lighthouse.nu

Lars Nicklason
Kommunikationsansvarig

Telefon: +46 (0)31-772 36 73

Styrelse

Ordförande Harry Robertsson, Teknisk direktör, Stena
Angela Hillemyr, Prefekt, Chalmers
Per Cramér, Rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Jakob Kuttenkeuler, Professor, KTH
Björn Pundars, Prefekt, Linnéuniversitet
Joel Smith, Direktör Infrastruktur, Sjöfartsverket
Jessica Hjerpe-Olausson, Maritim strateg, Västra Götalandsregionen
Rikard Engström, VD, Föreningen Svensk Sjöfart samt vice ordförande, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Mikael Hägg, RISE (adjungerad)
Tryggve Möller, VD, Tärntank (adjungerad)

Lighthouse programkommitté

Lighthouse programkommitté konkretiserar Lighthouse arbete mot visionen om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

Programkommitteen träffas 10-12 gånger varje år och har bland annat arbetat fram de tio prioriterade områden som är grunden i arbetet för att nå visionen och stärka den maritima sektorns konkurrenskraft genom innovation och möta utmaningarna inom klimat och miljö, sjösäkerhet och arbetsmiljö.

Medlemmarna i Lighthouse programkommitté