Nationell agenda för sjöfartsforskning och -innovation

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för den svenska sjöfarten – en sektor som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier, marintekniska företag, hamnar, myndigheter och akademi. Det handlar kort och gott om en ryggrad i AB Sverige som tryggar landets försörjning genom att transportera 170 miljoner ton gods och omkring 67 miljoner passagerare per år.

Fokus i agendan ligger på hur svensk sjöfartsforskning och -innovation med rätt förutsättningar kan skapa en mer hållbar och internationellt konkurrenskraftig sjöfartssektor.

NRIA Sjöfart 2021 är framtagen av svenska FoI-aktörer inom sjöfartsområdet – från universitet, högskolor och institut till företag, intresseorganisationer och myndigheter – under projektledning av Lighthouse. Budskapet är inte knutet till någon enskild organisation utan är en sammanvägning av samtliga aktörers strategiska erfarenheter, åsikter och tankar.

Läs sjöfartsagendan