Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Uppstartsmöte Urban sjöfart 22 januari

22 januari, 2020 @ 10:00 f m - 3:00 e m

Onsdagen den 22 januari bjuder vi in till ett första möte för er som vill vara med och utveckla vattenvägens roll i den hållbara staden. Mellan kl 10-15 på Lindholmen i Göteborg lyssnar, lär och kreerar vi tillsammans. Är du involverad i stadsplanering, transporter eller konkreta lösningar för fartygstrafiken och sitter på någon av pusselbitarna alternativt har idéer om hur framtiden kan frigöra vattenvägens potential? Missa i så fall inte detta uppstartsmöte, där vi formar det framtida arbetet gemensamt!

Bakgrunden är att Lighthouse vill formera en fokusgrupp inom Urban sjöfart för att erbjuda en möjlighet att delta i att driva området framåt och få saker att hända tillsammans med andra intressenter (och härigenom också bredda vår verksamhet och deltagande aktörer).
En specifik fokusgrupp är inte tänkt att bli en permanent struktur utan snarare en satsning under förslagsvis två-tre år. Ambitionen är att det ska vara attraktivt och viktigt att delta, och att det genereras konkreta åtgärdsförslag och projektidéer samt att dessa även genomförs.

Ett förarbete har genomförts kring relevanta aktörer, samt vad som redan är gjort på området och vad som behöver göras. Detta kommer presenteras av dem som gjort jobbet; Susanna Hall Kihl, Vattenbussen/KTH respektive Martin Svanberg, SSPA. Vårt fokus är gemensamma frågor för vattenburen kollektivtrafik och citylogistik såsom intermodala bytespunkter samt citylogistikens såväl reguljära som projektrelaterade laster.

Agenda för dagen 

10:00 – 15:00 lunch och fika serveras under dagen

  • Gemensamma frågor för vattenburen kollektivtrafik och citylogistik – Susanna Hall Kihl, Vattenbussen/KTH
  • Citylogistiken på vatten, såväl reguljära som projektrelaterade laster – Martin Svanberg, SSPA
  • Externa inspel med relevans för utvecklingen av urban sjöfart – Jeppe Larsen, MovebyBike och Annika Hjorth, Trafikförvaltningen Stockholm
  • Därefter avslutar vi med en workshop för att fånga tankar och idéer och skapa en grund och en form för kommande arbete

Anmälan är nu stängd. För sen anmälan eller frågor, mejla info@lighthouse.nu.

Väl mött!

Details

Date:
22 januari, 2020
Time:
10:00 f m - 3:00 e m
Event Category: