Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Hur kan en hållbar sjöfart bli konkurrenskraftig?

16 december, 2015 @ 9:00 f m - 4:00 e m

Lighthouse uppdrag är att genomföra forskning, innovation och utveckling som gynnar det maritima klustret och bidrar till en hållbar och konkurrenskraftig sjöfart. För att tillgodose klustrets behov av forskning, innovation och utveckling bjuder Lighthouse nätverk in dig till en dag som syftar till att:

– Hela det maritima klustret ska få en chans att göra sin röst hörd och gemensamt bidra till att påvisa de utmaningar som sektorn möter idag med målet att finna konkurrenskraftiga lösningar
– Ligga till grund för konkreta program och projekt samt Lighthouse fortsatta arbete och prioriteringar för forskning, innovation och utveckling

Inledningstalare:

Harry Robertsson, Teknisk direktör, Stena Teknik
Anna Peterson, chef för miljösektionen, Transportstyrelsen
Per-Erik Larsson, försäljningschef, Callenberg

Forskarpanel:

Johan Woxenius, Göteborgs universitet
Karin Andersson, Chalmers
Mikael Lind, Viktoria Swedish ICT
Peter Grundevik, SSPA

Var med och påverka framtidens sjöfartsforskning och innovation, anmäl dig nedan. Sista anmälningsdag är 7 december.
OBS: När du anmäler dig vänligen ange i fältet för Other information vilka av följande områden du är mest intresserad av att diskutera (välj minst två):

1. Integrerade transportsystem och affärsmodeller
2. Värdering och minimering av sjöfartens klimat-, miljö- och hälsoeffekter
3. Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning
4. Energieffektivisering inom den maritima sektorn
5. Incitamentsdriven omställning till en hållbar sjöfart
6. Innovativa fartygskoncept och farkostteknik
7. Avancerade maritima operationer
8. Sjösäkerhet
9. Hållbart arbetsliv inom sjöfarten
10. Maritim informatik

Språk för dagen är engelska.

Details

Date:
16 december, 2015
Time:
9:00 f m - 4:00 e m
Event Category: