Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Biofouling and hull cleaning workshop

5 april, 2017 @ 9:30 f m - 5:00 e m

ur arbetar man med skrovrengöring på bästa sätt? Vilka riktlinjer ska gälla och hur fungerar det i andra länder?

Registration is closed, contact info@lighthouse.nu to inquire about last minute seats.

Påväxt på fartygsskrov är ett problem ur såväl ekologisk som ekonomisk synpunkt. Påväxten innebär att ett fartygs bränsleförbrukning ökar och därmed också fartygets miljöpåverkan.

Skrov som inte är rena kan dessutom föra med sig främmande arter in i nya vatten. Men att hålla skroven rena är komplicerat. Skrovrengöring kan innebära både att biologiskt material som inkluderar främmande arter samt kemiska föroreningar från bottenfärger hamnar i vattnet.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en vägledning för skrovrengöring. Uppdraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten och görs av Lena Granhag, docent vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers.

Som ett led i arbetet bjuds därför intresserade i ämnet in till ett seminarium och en workshop om skrovpåväxt och skrovrengöring. Hur arbetar man i omvärlden och hur kan befintlig kunskap användas i arbetet för myndigheter och bransch i Sverige? Vilket underlag behövs för att kunna ta fram riktlinjer för våra vatten?

Förmiddagen är ett öppet seminarium för alla intresserade och eftermiddagen är en workshop för inbjudna parter.

Preliminärt program:

9.30 Registrering och kaffe

10.00
Introduktion

Hull cleaning guidelines -IMO and globally with examples from work in NZ, Aus and US
Eugene Georgiades, Biosecurity risk analysis, Ministry for Primary Industries, NZ

Non-indigenous species from hull fouling in Danish marine waters
Frank Stuer-Lauridsen Director, Litehauz ApS, Denmark

11.00 Kaffe

11.15
Anti-fouling paint contamination from hull cleaning and risk-assessments
Eugene Georgiades, Biosecurity risk analysis, Ministry for Primary Industries, NZ and Erik Ytreberg Chalmers Dept of Shipping and Marine Technology

Natural supply of marine organisms vs hull cleaning introductions
Lena Granhag, Dept of Shipping and Marine Technology, Chalmers

Attachment strength in marine organisms vs hull cleaning methods
Dinis Oliveira, Dept of Shipping and Marine Technology, Chalmers

12.30 Lunch

13.00 – 17.00
Workshop för inbjudna deltagare

OBS! Seminariet riktar sig till industri, akademi och offentlig sektor intresserade i området. Seminariet är kostnadsfritt och lunch ingår, men anmälan krävs.  Utebliven närvaro utan avanmälan debiteras med 500 SEK. Seminariet kommer att hållas på engelska.

Event partners

Details

Date:
5 april, 2017
Time:
9:30 f m - 5:00 e m
Event Category:
View Event Website