Åsa Burman

Verksamhetschef

Telefon: +46(0)31-772 26 74
 
Åsa Burman har mer än tjugo års erfarenhet i ledande befattningar inom energi-, process- och hamnsektorn och har även jobbat med teknik och affärsfrågor inom nämnda områden. Hon har arbetat på Lighthouse sedan oktober 2014.
Åsa kom till Lighthouse från jobbet som projektchef och VD på GoBiGas inom Göteborg Energi och var dessförinnan under fem år vice VD i Göteborgs Hamn med ansvar för Energihamnen/ Färjor & Kryssning samt den nautiska avdelningen och hamnsäkerhet. Hon är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.