Lätta elfartyg – Electric Light

Detta projekt är ett innovationsprojekt, med brett industriellt deltagande, som bidrar till
det övergripande målet för hållbar sjöfart genom att föreslå ett fartygskoncept för ett
eldrivet stort Ro-Pax-fartyg för kortare internationell resa.

En viktig slutsats från projektet är att ett helelektriskt Ro-Pax-fartyg, som går på rutten
Göteborg till Frederikshavn, är ett tekniskt och kommersiellt realistiskt alternativ.

Utförande parter: RISE, Chalmers

Senaste nytt