Se webinariet om den nationella sjöfartsagendan

NRIA Sjöfart 2021 handlar om framtiden för en näring som omsätter 85 miljarder kronor om året och som sysselsätter 100 000 svenskar inom rederier, marintekniska företag, hamnar, myndigheter och akademi. Om vi vill att sjöfartssektorn ska bli hållbar och fortsätta trygga landets försörjning och ge rätt förutsättningar för exportindustrin – då måste vi satsa betydligt mer på sjöfartsforskning och innovation (FoI). Detta webinar som hölls den 14 april 2021 förklarar varför.

Related content: Till NRIA Sjöfart 2021

Senaste nytt