Se webinariet Vårens resultat från Hållbar sjöfart

Trots pandemi har FoI-programmet Hållbar sjöfart, som Lighthouse driver för Trafikverket rullat på ytterligare ett år, och den 17 mars presenterades vårens resultat på ett webinar. Den som missade det kan se det här och lära sig mer om säkra transporter av farligt gods, lätta elfartyg, sensorer för autonom säkerhet, psykisk ohälsa och utbildningar för en miljömässigt hållbar sjöfart.

 Program

Senaste nytt