”Det ska vara ett självklart verktyg på varje arbetsplats”

Den 21 oktober intervjuades Cecilia Österman, forskare på Linnéuniversitetet, om systematiskt arbetsmiljöarbete på AFA Försäkrings FoU-dag. En hel del knöt an till sjöfart. Se den åtta minuter långa intervjun här.

Senaste nytt