Size, specialization and flexibility – the role of ports in a sustainable transport system

I regeringens nationella godsstrategi framgår att omställningen till ett hållbart transportsystem måste ske delvis genom ökad elektrifiering och ökad användning av förnybart bränsle samt delvis genom en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. I den här förstudien undersöks hamnarnas roll i en sådan överflyttning. 

Utförande parter: VTI, Göteborgs universitet

Senaste nytt