Livestream från Maritima mötesplatsen

Under Almedalsveckan samlas maritima aktörer på den Maritima Mötesplatsen. En stor mängd seminarier arrangeras och ett flertal av dem livestreamas. Se seminarierna här, direkt eller i efterhand.

Sjöfartens branschorganisationer

Klimat- och kompetensförsörjningsfrågor – vad vill ungdomsförbunden?

Transportföretagen

Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?

DNV GL

Maritima transporter 2050: Hur ser morgondagens fartyg ut? Och vad betyder det för branschen idag?

Blå Tillväxt
Hur går det för sjöfarten efter valet?

Göteborgs Hamn
Vilka är trenderna inom det globala transportsystemet – hur påverkas Sverige och hamnen i Göteborg?

Riksföreningen Gästhamnar Sverige, Sweboat
Upptäck båtlivet politiker!

Sjöfartens branschorganisationer

Kan maritim besöksnäring blomma även på vintern?

Svenska Taxiförbundet

Privatbilismens era är förbi, är taxi till folket lösningen – hämttjänst till alla?

Passagerarrederiernas förening

Digitaliseringen och färjeturismen


Transportföretagen

Flygets klimatutmaningar

Stockholms Hamnar

Tillväxt eller växtvärk? Om Stockholms infrastrukturutmaning och sjöfartens potential

Sveriges Hamnar

Bortom hamnkonflikten – framtidens hamnarbete

Svensk Sjöfart

Kan fler flaggor hissas eller kommer Sverigeskeppet sjunka?

Maritimt Forum
Nästa generations isbrytare

Sjöfartens branschorganisationer

Hur förverkligas samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet? – Rundabordssamtal med generaldirektörer

Svensk Sjöfart

Sjöfartens klimatavtal – Paris eller sirap?

Lighthouse

Å sen då? Sjöfartens nästa steg mot fossilfria bränslen

Vänersamarbetet
Mer gods på vattenvägen – samspelar den nationella och regionala transportpolitiken?

Sydsvenska Handelskammaren, Trelleborgs Hamn

Vattenutmaningen – hur möter vi den?

Energigas

Gasdrivna fartyg för en renare stadsluft

Sjöfartens branschorganisationer
Valdebatt: Transportpolitiska mål och hållbar sjöfart, från vilja till politisk verkstad

Transportföretagen
Är elvägen vägen till framtiden?

Svenskt Marintekniskt Forum
Ingenjörer, montörer och lite jävlar anamma? Hur ska den maritima industrin hitta rätt kompetens?

Senaste nytt