Vattenvägen – den intermodala pusselbiten del 2, kommentarer kring sjöfarten i infrastrukturplanering

Studien är en fortsättning på en förstudie från 2016 och går igenom en rad statliga rapporter som behandlar sjöfartens roll som en del av infrastrukturen. Målet med förstudien är att på ett enkelt sätt beskriva olika faktorer som påverkar hur statliga investeringar bedöms, påvisa skillnader mellan olika transportslag, samt att redogöra för några av begränsningarna i bedömningsgrunden. Slutligen ges exempel, där satsningar på sjöfarten bedömts som samhällsekonomiskt lönsamma eller potentiellt lönsamma.

Läs rapporten

Senaste nytt