Pengar att söka för sjöfarts-FOI

Under 2017 finns 60 miljoner kronor avsatta för finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Syftet är att bidra till sjöfartens utveckling och att stärka dess roll i transportsystemet.

Sjöfartsverkets pressmeddelande:

”Sjöfartsverket samverkar med Trafikverket kring beslut om finansiering av projekt genom sjöfartens nationella medel för forskning och innovation. Enligt International Maritime Organization, IMO, förväntas sjöfraktens transportarbete öka med 30 – 46 procent till 2020 och med 150 – 300 procent till 2050. Sjöfartsverket har därför prioriterat sju forsknings- och utvecklingsområden som ska bidra till en effektivare, säkrare och miljömässigt mer hållbar sjöfart.

– En stor del av medlen är redan intecknade av fleråriga projekt men utrymme finns för att ta ombord ytterligare projektförslag. Intresseanmälningar i form av projektförslag inom sjöfartsområdet tas emot löpande och behandlas alltefter förslagen inkommer, säger Göran Rudbäck, forskning- och utvecklingssamordnare på Sjöfartsverket.

De förslag som kommer in behandlas i samband med återkommande möten om Trafikverkets portfölj för sjöfartsforskning. Efter beredning fattar Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikverket beslut i samråd.

Välkommen med ditt förslag till projekt som kan bidra till att förnya, utveckla, stärka och förbättra förutsättningarna för svensk sjöfart. Nästa deadline för intresseanmälningar är den 3 april 2017.”

Mall för intresseanmälan och information om vart den sänds elektroniskt finns på: http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Forskning-och-innovation/Sjofarte…

Senaste nytt