Video: Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt?

Här kan du se seminariet: Regionala och lokala vattenvägar – har Sverige flyt? Seminariet är uppdelat i tre olika videofiler.

Förmiddagspasset

https://embed.bambuser.com/broadcast/6628437

Eftermiddag del 1

https://embed.bambuser.com/broadcast/6628646

Eftermiddag del 2

https://embed.bambuser.com/broadcast/6629003

Program

10.00 Inledning och välkomna 

Inland Waterways – potential och barriärer i ett internationellt perspektiv – Joachim Glassell, VD, Sjöfartsforum

Potentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige– resultat från Sjöfartsverkets regeringsuppdrag – Björn Garberg, Sjöfartsverket

Regelverk för inlandssjöfart – var står vi och vart vill vi? – Tove Jangland, Johan Isaksson, Transportstyrelsen

11.30 Mingellunch 

12.30 Regionala och lokala projekt – gods och persontransporter på vatten

 • Avlasta stadens vägtransporter genom godsstrategi – Märta Brolinson, Stockholms stad
 • DenCity – urbana vattenvägsleveranser – Viktor Daun, SSPA 
 • EMMA-Enhancing freight mobility and logistics – Per-Erik Holmberg, Business Manager, Viktoria Swedish ICT
 • NÖKS – Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak – Christian Finnsgård, SSPA
 • Urban WaterTruck – Björn Södahl, Södahl & Partners AB
 • Cargo on river Göta Älv and lake Vänern – Carina Gullberg, kommunalråd i Gullspångs
  kommun, styrelseledamot Vänersamarbetet & Vänerhamn, Göran Lidström VD Vänerhamn
 • Pråmcontainrar på Göta älv från Göteborg till Vänersborg – Johan Lantz, Avatar Logistics
 • Förbifart Stockholm – Bengt Niklasson, Trafikverket

14.00 Kaffe 

14.15 Framtidens gröna transporter är blå – hur får vi inlandssjöfarten att bli ännu miljövänligare? 

 • Vattenvägen – den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter – Karl Garme, KTH
 • Färjerederiets nya miljövänliga lösningar – Anders Werner, rederichef, Färjerederiet
 • Emission Free Waterways –  fossilfri sjöfart med biohybrider – Andreas Westergren, CEO, Eurofeeder Shipping AB
 • Vattenvägen 365 – persontransporter på vatten – Susanna Kihl, Vattenbussen

Paneldiskussion: Vilken roll vill vi att lokala och regionala sjötransporter i Sverige har 2030? 
Björn Garberg, Sjöfartsverket
Märta Brolinson, Stockholm stad
Björn Södahl, Göteborgs stad
Johan Lantz, Avatar Logistics

16.00 Slut

Senaste nytt