Dynamisk dimensionering av fartyg

I utvecklingen mot effektivare transporter, energisnål operation och minskad miljöpåverkan tenderar skroven att bli större än tidigare samtidigt som det finns en strävan att optimera konstruktionen mot lättare, bränslesnålare fartyg. Detta får som följd att det finns ett stort behov av ökad förståelse kring hur olika krav och lösningar påverkar hela den komplexa fartygskonstruktionsbilden. Hur ska framtidens skrovkonstruktioner klara kraven på hållfasthet, sjöegenskaper, miljökrav och säkerhet?

Klar: December 2016
Utförande parter: SSPA, Chalmers
Deltagare: Stena Teknik

Läs rapporten

Vill du veta mer?

Jonny Nisbet
jonny.nisbet@sspa.se

Senaste nytt