Almedalen video – Sjöfarten, en del av samhällets hållbara tillväxt?

(Video ej tillgänglig.)

Hur skulle vattenvägen kunna vara en del av samhällets hållbara tillväxt och komplettera befintlig infrastruktur för urbana och regionala transporter?

Medverkande:
Karl Garme, forskare, KTH
Karin Svensson Smith (mp), riskdagsledamot och ordförande i trafikutskottet

Senaste nytt